Phích công nghiệp 3 chấu 16A IP67 KBN-0132

 

.
.
.
.