Phích CN 1 pha 3 chấu 32A IP44-KBN-023

64,000 

.
.
.
.